มะเร็งในเด็ก รักษาให้หายได้หากรู้เร็ว

ในสถิติของประเทศไทย พบว่า แต่ละปีจะมีการตรวจพบโรคมะเร็งในเด็กราวๆ 78 คนต่อเด็กจำนวน 1 ล้านคน ซึ่งในไทยมีประชากรเด็กอายุ 0-15 ปีมากกว่า 12 ล้านคน นั่นหมายความว่าในแต่ละเดือน จะมีเด็กไทยราวๆ 80 คนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในเด็ก

ในส่วนของมะเร็งในเด็กนั้นมีความแตกต่างกับมะเร็งในผู้ใหญ่อย่างชัดเจน เนื่องจากมะเร็งของผู้ใหญ่นั้นมักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต และการไปสัมผัสกับสารก่อมะเร็งต่างๆ แต่สำหรับโรคมะเร็งในเด็กนั้น ไม่ได้เกิดจากปัจจัยการใช้ชีวิตภายนอกหรือสารต่างๆ เพราะส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่แรกเกิด คือการเกิดความผิดปกติทางพันธุกรรมของเซลล์ที่กำลังแบ่งตัวออกมาเพื่อสร้างอวัยวะ จนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ซึ่งนอกจากสาเหตุของพันธุกรรมก็ยังไม่สามารถหาสาเหตุของการเกิดมะเร็งในเด็กได้ชัดเจน จึงทำให้ยังไม่มีวิธีการป้องกัน

มะเร็งในเด็กมีวิธีการรักษาอย่างไร

หลักของการรักษาโรคมะเร็งในเด็กนั้น มี 3 วิธีหลัก ที่จะค่อนข้างคล้ายกับการรักษาโรคมะเร็งในผู้ใหญ่คือ การให้ยาเคมีบำบัด โดยคำนวณจากน้ำหนักตัว การฉายแสง และการผ่าตัด ร่วมกับการดูแลในเรื่องของการติดเชื้อและโรคแทรกซ้อนต่างๆ ซึ่งถ้าหากผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อการรักษาที่ดี ก็จะสามารถรักษาให้หายได้ ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งในเด็กนั้นจะได้ผลดีมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะร่างกายยังมีการเจริญเติบโตอีกมาก ต่างกับผู้ใหญ่ที่ร่างกายหยุดการพัฒนา ไปแล้ว โดยหากรีบรักษาให้ทันท่วงทีก็จะสามารถหายได้ไว แต่ในกรณีที่ตัวโรคไม่ตอบสนองกับการรักษาหรือมีการกลับมาเป็นซ้ำ การรักษาอีกทางหนึ่งคือการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อ HLA ที่ตรงกัน

ป้องกันไม่ได้ แต่รักษาให้หายขาดได้หากมีการเตรียมพร้อมที่ดี

โรคมะเร็งในเด็ก เนื่องจากเป็นโรคที่ยังไม่สามารถหาสาเหตุของการเกิดตัวโรคได้อย่างชัดเจน จึงทำให้ยังไม่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ ดังนั้นการที่จะทราบว่าบุตรหลานของท่านมีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็งในเด็กหรือไม่คือการสังเกตที่ดี รวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพต่อสุขภาพร่างกายของบุตรหลาน การเลือกซื้อประกันสุขภาพสำหรับเด็กจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม ประกันสุขภาพ Max Kids จากบริษัทประกันชีวิตแมนูไลฟ์ สร้างความอุ่นใจในการคุ้มครองลูกหลานในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นกรณีแอดมิดโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ โดยคุ้มครองยาวนานถึง 18 ปี สนใจสอบถามและดูรายละเอียดได้ที่ https://www.kwilife.com/